Đóng QC
Truyện sắc hiệp
Diệp Mặc (Update phần 356)
Siêu cấp dâm phụ (Update phần 4)
Vô hình thần công (Update phần 203) - Tiểu Long
Anh hùng tại linh giới (Update phần 30)
Con cu vô địch (Update phần 12) - Tiểu Long